Faren ved å brenne søppel

Hvorfor kan ikke søppel være drivstoff?

Hvorfor kan ikke søppel være drivstoff?

Forbrenning av papp og annet søppel i husholdningsovner brukes fortsatt ofte som et middel for økonomisk oppvarming og opptenning. Grunnene for å ikke gjøre dette er imidlertid tydelige hvis vi tar hensyn til alle farene ved å brenne avfall. Det er farlig, og ikke bare for helsen vår - hvorfor?

 

Å brenne søppel er en helsefare

Selv om vi vet at det er farlig å brenne avfall i husholdningsovner og ildsteder, er vi ikke klar over hvor mye det kan skade helsen vår, helsen til andre husstandsmedlemmer, våre naboer og miljøet. Det er ikke tilfeldig at spesialiserte selskaper samler inn og destruerer avfall. For at effekten av riktig utført avhending skal være ufarlig for beboerne, skjer det på dedikerte steder og under forhold som ikke vil møtes ved et tradisjonelt ildsted.

Giftige stoffer som oppstår som følge av forbrenning av urene stoffer, limbelagte pappesker, gummi og plast i hjemmet, bidrar til ubehag og helseforringelse - kontakt med giftstoffer gir kroniske luftveis- og sirkulasjonssykdommer, for eksempel obstruktiv lungesykdom, og er også årsak til hjerteinfarkt og lungekreft. Ikke bare er andre medbeboere er i faresonen, men også naboer, og miljøet.

Hva er risikoen for å brenne søppel?

Å brenne urene stoffer som inneholder kjemikalier betyr blant annet dannelse av store mengder tjære og sot. Sistnevnte, som et resultat av betydelig akkumulering, kan selvantenne. Skadelige stoffer kan også ødeleggende metallmaterialene som brukes til å lage varmeapparatet. På denne måten kan langvarig røykutslipp med farlige forbindelser føre til at det må kjøpes ny ovn, mures om i skorsteinen eller renoveres hele huset.

Populære produkter

Etna - Hjørne - Høyre - 13 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Etna - Standard - 13 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Verdo - Svart - 7 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Torn - Hjørne - Høyre - 12 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Roten - Hjørne - Venstre - 10 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Marsala - 9,5 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Sora - 7 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Bergamo - 16 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
1 av 8