Utslippskravs for ildsteder 2022

Krav fra 01.01.2022:

Per i dag finnes det tre ulike testmetoder for å teste om en peis er godkjent for bruk i Norge. Alle de tre testmetodene er likestilt, da EU-systemet ikke har blitt enige om en felles testmetode for finstøv og partikler som kan erstatte disse. Dette har gjort produsenter, forhandlere og forbrukere svært forvirret når det kommer til å rangere ovner basert på ønskede kriterier som effektivitet og utslipp. De ulike testmetodene er NS:3059 i henhold til NS:3058, Ecodesign2022, og det som ofte blir referert til som den tyske metoden. 

Hvis en peis har bestått en av disse 3 testene så er ildstedet godkjent for bruk og montering i Norge.

Lovendringen i EØS:

Denne rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og har i Norge virkningsdato 1/1-22 og gjelder varmeovner eller vedovner som fyres med fastbrensel.

Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket.

Videre er det 3 krav som gjelder:

  • Krav til ovnens energieffektivitet
  • Krav til ovnens utslipp av nitrogenforbindelser NOx, karbonmonoksid CO, partikler PM og uforbrente hydrokarboner OGC.
  • Krav til informasjon fra produsent, importør og forhandler.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/mars/okodesign-fastbrenselovner-til-lokal-romoppvarming/id2434587/

 

Veien til europeiske teststandarder

Det arbeides fortsatt med å få en harmonisert teststandard godkjent av European Organization for Standardization (CEN). Prosessen tok lang tid fordi det var store uenigheter om hvordan testene ble gjennomført, som igjen resulterte i tre ulike partikkelutslippsgrenser, hver basert på de tre målemetodene beskrevet ovenfor.

Populære produkter

Etna - Hjørne - Høyre - 13 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Etna - Standard - 13 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Verdo - Svart - 7 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Torn - Hjørne - Høyre - 12 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Roten - Hjørne - Venstre - 10 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Bergamo - 16 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Sora - 7 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Marsala - 9,5 kW
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
1 av 8